Байланыстар

  • Тел: +7 (727) 356-04-94
  • Ұялы: +7 (771) 781-93-00
  • E-mail: ops@tengriservices.com
  • 050039, Ка050039, Қазақстан, Алматы қ., Ахметова к-сі 1А
  • AFTN: KALMXAAT